Om Den Sidste Rejse

Om Den Sidste Rejse

Når man mister et menneske, man har elsket og holdt af og skal betro sin kære til en bedemand, er det måske vigtigt at vide, hvem denne person er. Derfor kan du her læse lidt om os og baggrunden for Begravelsesforretningen Den Sidste Rejse.

Vi vil gøre vores bedste for, at din afsked med et kært menneske kommer til at foregå helt i overensstemmelse med dine og afdødes ønsker.

Vi ved

 • At livet og døden følges ad
 • At sorg og krise skal tages alvorligt
 • Hvor vigtigt det er for mange at få ordentlig støtte til processen, da det oftest er en uvant begivenhed

Vi tror på

 • At en ordentlig afsked giver den bedste mulighed for at leve videre bagefter
 • At livets yderpunkter kan berige os
 • At ligesom det er vigtigt at have en god, kærlig og indlevende jordemoder, lige så vigtigt er det at have en god, kærlig og indlevende bedemand

Vores værdier og kodeord for vores arbejde er

 • TID
 • NÆRVÆR OG EMPATI
 • TILLID TIL OG YDMYGHED OVERFOR NETOP JERES OPLEVELSE OG BEHOV
 • OMSORG FOR DETALJEN
 • PROFESSIONALISME, OVERBLIK OG RESPEKT

Med venlig hilsen

Solvejg Ritzau 

Vil du vide mere om den Sidste Rejse og medarbejderne, så læs videre.

Om Solvejg Ritzau

At arbejde med mennesker er liv for mig.

I mine unge år arbejde jeg på plejehjem, og senere med unge udviklingshæmmede. Jeg gennemførte en halv sygeplejeuddannelse, som blev afbrudt af mine 3 børns fødsler. I 8 år fungerede jeg som lægesekretær i min eksmands lægepraksis. Senere studerede jeg jura i 3 år på Københavns universitet.

Jeg mistede min førstefødte (Sigurd) kort tid efter fødslen. Den oplevelse blev senere medvirkende årsag til mit engagement i Landsforeningen Spædbarnsdød.

Jeg fratrådte efter 10 år som daglig leder i Landsforeningen Spædbarnsdød, nu Forældre og sorg, i marts 1998. Allerede der havde jeg en tanke om, at jeg ville åbne min egen begravelsesforretning.

Jeg havde i kraft af mit arbejde i Landsforeningen og mødet med de mange tusinde forældre og pårørende erfaret, hvor vigtig den sidste afsked er for den efterfølgende sorgproces og vores videre liv. Og i mit arbejde som bedemand er jeg blevet bekræftet i, hvor vigtigt det er, at vi får mulighed for at få sagt “vores eget” sidste farvel. Måden hvorpå dette gøres kan være meget forskellig fra person til person. Der findes ikke en rigtig og forkert måde at sige farvel på. Det vigtige er at få information om de muligheder og rettigheder man har. Og at lytte til sine egne behov og at give sig god tid.

Begravelsesforretningen Den Sidste Rejse blev en realitet i oktober 1999. Jeg valgte navnet Den Sidste Rejse, fordi jeg opfatter vores død og begravelsen som: Den Sidste Rejse i vores jordiske liv. Den Sidste Rejse for afdøde. Og Den Sidste Rejse vi som pårørende kan være med til sammen med den, vi har mistet.

Om Frank Rasmussen

Jeg startede som bedemand i Den Sidste Rejse i januar 2021. Jeg kendte lidt til Den Sidste Rejse i forvejen. Og jeg har altid haft respekt for den gode og værdige måde, de er kendt for at tilgå de efterladte på. En tilgang jeg i øvrigt værdsætter højt, og selv sætter en ære i. Derfor krævede det ikke mange overvejelser at takke ja til stillingen som bedemand her.

Jeg har været bedemand siden 2007. Og jeg har gennem årerne hjulpet mange familier gennem den svære tid, der følger, når et menneske går bort. Afdødes ønsker, og ønsket om at gøre det sidste farvel mindeværdigt for familie og venner, er noget der ligger mig meget på sinde i mit daglige virke.

 At være bedemand er ikke bare et arbejde for mig. Jeg lægger vægt på, at bruge den fornødne tid til samtalen med familien. Dette er altafgørende i forhold til en ordentlig planlægning af en god og personlig afsked med den, man har mistet. For mig er det et meningsfyldt virke, der kræver empati, ansvarsfuldhed og ikke mindst overblik og forståelse for de efterladtes situation. Ingen familier og bisættelser er ens, netop derfor er det vigtigt for mig at lytte til de efterladtes ønsker. Og jeg vejleder dem grundigt, så afskeden bliver præcis så smuk og mindeværdig, som de har ønsket.

Bedemand er man døgnet rundt. Men det kan nogle gange være svært at abstrahere fra de stærke følelser, man til tider oplever i sin dagligdag. Alligevel kunne jeg  ikke ønske mig at beskæftige mig med noget andet.

Om Mette Zierau 

Jeg startede som bedemand hos Den Sidste Rejse i december 2021 og havde da 4 års erfaring bag mig.

Den vigtigste del af mit arbejde er samtalen med jer som pårørende

Jeg vil møde jer med respekt, engagement og et åbent sind. Derudover vil jeg gøre mit ypperste for at skabe en varm, imødekommende og uhøjtidelig atmosfære med tid og rum til det kaos af følelser, I måske rummer lige nu og her.

At opnå jeres tillid er min fornemste opgave. Sorg håndteres forskelligt, og min hjælp og støtte skal derfor tilpasses jeres reelle behov. Jeg vil guide og bidrage med forslag, indtil den bedst tænkelige afsked er planlagt.

Når jeg påstår at have verdens bedste job, vækker det ofte en del undren! Men for mig er den største glæde at kunne gøre en forskel for andre. Og det oplever jeg at få lov til hver dag, hvilket jeg finder yderst livsbekræftende og berigende.

Privat er jeg gift og mor til 3 voksne piger.

Om Den Sidste Rejse

Du er altid velkommen til at kontakte os
– telefonen er døgnåben

Ring på 35262919
Mail: info@densidsterejse.dk