Begravelse eller bisættelse?

Ofte bruges ordene begravelse og bisættelse i flæng. Nedenfor forklarer vi forskellen, ligesom du kan læse om at få asken spredt over havet – det, vi kalder maritim begravelse. Du kan også blive klogere på, om det har konsekvenser, hvis afdøde ikke er medlem af Folkekirken.

Begravelse

En begravelse er en højtidelighed med efterfølgende nedsættelse af kisten i et gravsted valgt af pårørende eller afdøde selv. Jordpåkastelsen foregår ved graven.

Bisættelse

En bisættelse er en højtidelighed med efterfølgende kremering (brænding på et krematorium), hvorefter urnen (ca. 8-14 dage senere) kan nedsættes i et gravsted valgt af pårørende eller afdøde selv.
Jordpåkastelsen foregår i kirken eller kapellet, inden kisten føres til krematoriet.

Maritim begravelse

Maritim begravelse betyder, at afdødes aske spredes over åbent hav. Havet er godkendt som gravplads for askespredning. Askespredningen skal foregå over åbent hav, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede aske over en sø.

Det er de efterladte, som skal sørge for askespredningen, og det skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Man må IKKE sænke urnen i havet.

Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav.

Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges. Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden afgørelsen for skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, der ikke kan kæres.

Spredning af aske over åbent hav varetages blandt andet af:
”MS Rie”, som kan kontaktes på 32 96 44 54 eller på booking@ribalex.dk eller
”Frihavnens Færgefolk” som kan kontaktes på 22 11 82 52 eller på ff-cph@ff-cph.dk

Højtidelighed

Den ceremoni, der afholdes i kirke eller kapel – eller måske foregår ude ved graven – eller i eget hjem, kaldes under et: Højtideligheden.
Det er pårørende eller afdøde selv, der bestemmer, hvordan og hvor Højtideligheden skal foregå.

Ikke medlem af Folkekirken

Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, vil begravelsen eller bisættelsen ikke kunne finde sted i en Folkekirke. Der vil ikke være en præst til stede, hvilket vil sige, at jordpåkastelse heller ikke kan finde sted.
Man kan i stedet arrangere en Højtidelighed i et kapel, i eget hjem eller et andet sted som afdøde havde en speciel tilknytning til. Indhold af og sted for afholdelse af en sådan Højtidelighed er bedemanden behjælpelig med at arrangere.
Der skal som regel betales et mindre beløb for leje af et kapel, samt for eventuel organist og kor.
Nogle kirkegårde tager et ekstra gebyr for køb af gravsted, hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken.

Medlem af Folkekirken

Selvom afdøde var medlem af Folkekirken, kan begravelsen eller bisættelsen godt afholdes et andet sted end i kirken, men det skal aftales med den medvirkende præst.
Der skal som regel betales et mindre beløb for leje af et kapel, samt for eventuel organist og kor.
Benyttes kirken er det uden betaling, det samme gælder organist og kor.
Ønskes begravelsen/bisættelsen afholdt i en anden kirke end afdødes sognekirke, eller med deltagelse af en anden præst end afdødes sognepræst, skal dette aftales med afdødes sognepræst og den anden involverede præst.

Kontakt os

Vi sidder klar ved telefonen på 35 26 29 19. Du er også velkommen til at sende os en mail, så vender vi hurtigt tilbage. Se mailadresse og bemandingstid i forretningen her

Begravelse eller bisættelse

Du er altid velkommen til at kontakte os
– telefonen er døgnåben

Ring på 35262919
Mail: info@densidsterejse.dk

Vores kunder giver os 4,7 på Trustpilot