Begravelseshjælp

I henhold til “Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring” ydes der pr. 1.januar 2022 begravelseshjælp efter nedenstående regler:

Hvis afdøde var gift eller efterlader sig børn under 18 år: 
Der udbetales en begravelseshjælp på 11.800 kr., hvis ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder ikke overstiger 39.450 kr. Begravelseshjælpen nedsættes gradvist og bortfalder helt ved en samlet formue på 51.250 kr.
Såfremt afdøde var født før 1. april 1957 udbetales dog altid et minimumsbeløb – uanset formueforhold – på 1.050 kr. – som ikke reguleres.

Hvis afdøde var 18 år eller derover uden ægtefælle eller børn:
Der udbetales en begravelseshjælp på 11.800 kr. såfremt afdøde ikke efterlader sig formue og formuerettigheder, der overstiger 19.750 kr.
Begravelseshjælpen nedsættes gradvist og bortfalder helt ved en formue på 31.500 kr.
Såfremt afdøde var født før 1. april 1957 udbetales dog altid et minimumsbeløb – uanset formueforhold – på 1.050 kr. – som ikke reguleres.

Hvis afdøde er barn eller ung under 18 år: 
Der udbetales 9.850 kr. uanset barnets og forældrenes formueforhold.

Ansøgningsskema til begravelseshjælp finder du på nettet – eller du lader din bedemand forestå ansøgningen.