Begravelseshjælp

I henhold til “Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring” ydes der pr. 1.januar 2019 begravelseshjælp efter nedenstående regler:

Hvis afdøde var gift eller efterlader sig børn under 18 år: 
Der udbetales en begravelseshjælp på 11.200 kr., hvis ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder ikke overstiger 37.500 kr. Begravelseshjælpen nedsættes gradvist og bortfalder helt ved en samlet formue på 48.700 kr.
Såfremt afdøde var født før 1. april 1957 udbetales dog altid et minimumsbeløb – uanset formueforhold – på 1.050 kr. – som ikke reguleres.

Hvis afdøde var 18 år eller derover uden ægtefælle eller børn:
Der udbetales en begravelseshjælp på 11.200 kr. såfremt afdøde ikke efterlader sig formue og formuerettigheder, der overstiger 18.800 kr.
Begravelseshjælpen nedsættes gradvist og bortfalder helt ved en formue på 30.000 kr.
Såfremt afdøde var født før 1. april 1957 udbetales dog altid et minimumsbeløb – uanset formueforhold – på 1.050 kr. – som ikke reguleres.

Hvis afdøde er barn eller ung under 18 år: 
Der udbetales 9.400 kr. uanset barnets og forældrenes formueforhold.

Ansøgningsskema til begravelseshjælp finder du på nettet – eller du lader din bedemand forestå ansøgningen.

Læs mere om os og vores begravelsesforretning i København