Organdonation

Organdonation

Efter gældende lov kan personer over 18 år tilmelde sig organdonation. Og alle kan donere sit legeme til Medicinsk-Anatomisk Institut til brug for lægevidenskaben.

Såfremt man ønsker at donere sit legeme til Medicinsk-Anatomisk Institut, skal man henvende sig på telefon 35 37 66 90 for at få tilsendt en erklæring. Erklæringen skal underskrives af donor selv samt 2 vitterlighedsvidner eller egen læge og returneres derefter til Medicinsk-Anatomisk Institut. Når Instituttet har registreret erklæringen, sendes den retur til donor sammen med et lille grønt kort, som det anbefales, at man altid bærer på sig. Selve den underskrevne erklæring vil det være en god idé at opbevare sammen med sin fødsels-/dåbsattest, som jo altid skal findes frem ved dødsfald.

Medicinsk-Anatomisk Institut skal have afdøde overført så hurtigt som muligt efter dødsfaldet og senest indenfor 4 dage. Såfremt afdøde ligger i hjemmet skal overførslen ske så hurtigt som muligt. Pårørende skal selv rette henvendelse til en bedemand om at forestå denne transport.

Såfremt der skal være en afskedshøjtidelighed for afdøde, skal denne foregå inden overførslen til Medicinsk-Anatomisk Institut, da Instituttets undersøgelser kan strække sig fra få uger til flere år.

Obduktion

Mange ved ikke, hvad en obduktion indebærer, og tager derfor afstand fra det. En obduktion er en undersøgelse af afdødes indre organer med henblik på at fastslå dødsårsagen, eller eventuel sygdomsårsag. Der lægges et snit fra brystbenet og ned til navlen, således at de indre organer kan undersøges for eventuelle sygdomme, misdannelser eller andre forandringer. Alle organer lægges på plads igen, og der syes pænt sammen som ved en operation.
I nogle tilfælde kan det være af lægelig interesse også at undersøge hjernen. Snittet lægges fra øre til øre i baghovedet, så det ikke bagefter er umiddelbart synligt.
Efter gældende lov kan der ikke foretages obduktion medmindre nærmeste pårørende til afdøde giver tilladelse. Dette gælder dog ikke såfremt afdøde er fundet død i eget hjem, eller hvis der er mistanke om en kriminel handling, eller hvis dødsfaldet kan have anden politimæssig interesse f.eks. ved trafikulykker eller arbejdsulykker. I disse tilfælde kan politiet kræve, at obduktionen skal finde sted uanset pårørendes ønsker.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal sige ja til obduktion eller ej, kan det være en god idé at bede om en samtale med den læge, som kender afdødes sygdomshistorie bedst, for at få en forklaring på, hvad en obduktion vil indebære, og hvad den evt. kan fortælle om den aktuelle dødsårsag.

Pårørende kan sagtens se afdøde efter en obduktion. Iklædt tøj vil det ikke kunne ses, at der er foretaget en obduktion.

Organdonation

Efter gældende lov kan en person over 18 år tilmelde sig et register for organdonation, hvor man definerer, hvilke organer man ved sin eventuelle hjernedød vil donere. Det er ikke muligt for pårørende at modsætte sig et sådant registreret ønske.

Du kan tilmelde dig Donorregistret her.

Når en person er konstateret hjernedød, vil man på operationsstuen udtage de organer, afdøde har nævnt i sit testamente til brug for transplantation. Herefter er det muligt for pårørende at være sammen med afdøde.

Er du i tvivl om, om organdonation er noget for dig, rådgiver vores bedemænd gerne.

Opduktion

Du er altid velkommen til at kontakte os
– telefonen er døgnåben

Ring på 35262919
Mail: info@densidsterejse.dk

Vores kunder giver os 4,7 på Trustpilot