Gravstedstyper

Det er vigtigt at få valgt den rigtige gravstedstype fra begyndelsen. Både af følelsesmæssige grunde og af praktiske/økonomiske. Sørg derfor for at få en grundig orientering om de forskellige gravstedstyper på den valgte kirkegård.

For de fleste efterladte er en gravstedstype, der føles rigtigt, med til at lette livet efter afskeden. Det er desuden en meget omstændelig proces og nogle gange helt umuligt at få tilladelse til at flytte urnen til et andet gravsted, hvis man senere ombestemmer sig. En kiste er det som udgangspunkt ikke muligt at flytte.

En god idé er at besøge kirkegården for at se de forskellige muligheder. Ved valg af gravsted skal man også tænke på, om afdøde havde egne, forudbestemte ønsker om gravsted, som skal følges. Men det er også vigtigt at huske, at det er jer, der lever videre, og gravstedet er for mange efterladte et sted, hvor man stadig kan mindes, et sted, hvor der findes tid og ro til at være med minderne.

Her følger en beskrivelse af de forskellige gravstedstyper. Vær dog opmærksom på, at ikke alle kirkegårde har alle de nævnte typer.

Kistebegravelser

Fredningstiden er 20 – 30 år for en kiste afhængig af kirkegårdens regler, og gravstedet skal derfor købes for mindst det antal år. Størrelsen af gravstedet skal være mindst tre kvadratmeter med plads til én kiste.

Kistegravsted

Er et traditionelt gravsted med egen, individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten. Man har selv pligt til at sørge for, at gravstedet bliver vedligeholdt. Men med denne gravstedstype, kan kirkegården også gøre det mod betaling. I kistegravsteder kan der også nedsættes urner. Gravstedet kan forlænges efter fredningstiden udløb.

Kistefællesgrav med gravsten

Er et gravsted på en plæne, men gravstedet er ikke afgrænset. Det er muligt at anbringe en gravsten i plan med græsset, og på nogle kirkegårde er det muligt at nedgrave en vase, så der kan stilles afskårne blomster – ellers må der lægges blomster ved gravstenen. Kirkegården vedligeholder det fælles græsanlæg. I kistefællesgravsteder kan der også nedsættes urner. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb.

Kistefællesgrav uden gravsten

Er et gravsted på en plæne uden afgrænsning med hæk eller anden indhegning. Der må ikke anbringes gravsten eller anden form for monument/mindesmærke på gravstedet. Gravstedet har et nummer som identifikation. Der må ikke plantes på eller omkring gravstedet. Der må heller ikke anbringes vaser med blomster. Som regel må der gerne lægges afskårne blomster på gravstedet, som dog én gang om ugen bliver samlet sammen og anbragt på blomsterpladsen. Kirkegården vedligeholder det fælles græsareal.

I kistefællesgravsteder kan der også nedsættes urner.
Gravstedet kan fornyes mod betaling.

Urnebegravelser

Fredningstiden er 10 år for en urne, og gravstedet skal derfor købes for mindst 10 år. Et urnegravsted kan være mellem 0,5 og 4,5 kvadratmeter. På et gravsted på én kvadratmeter er der plads til 4 urner.

Urnegravsted

Er et traditionelt gravsted med en individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten. Man har selv pligt til at sørge for, at gravstedet bliver vedligeholdt, men man kan betale kirkegården for at sørge for vedligeholdelsen.
I urnegravsteder kan der ikke nedsættes kister. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb.

Kendt urnefællesgrav med gravsten

Betyder at urnen nedgraves i et fælles græsareal, hvor de enkelte gravsteder ikke er afgrænset med hæk eller anden beplantning. Det er muligt at anbringe en gravsten i plan med græsset. Der må kun ligge blomster på gravstedet. På nogle kirkegårde kan man dog mod betaling få nedgravet en granitvase til buketter – eller gravstenen kan købes med “nedgravet vase”.
Gravstedet er på én kvadratmeter med plads til to urner. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb. I gravstedet kan der ikke nedsættes kister.
Kirkegården vedligeholder det fælles anlæg.

Kendt urnefællesgrav uden gravsten

Betyder, at urnen nedgraves i et fælles græsareal, hvor de enkelte gravsteder ikke er afgrænset med hæk eller anden beplantning. Det er ikke muligt at anbringe gravsten eller anden form for monument/mindesmærke på gravstedet.
Gravstedet er på én kvadratmeter med plads til to urner. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb. I gravstedet kan der ikke nedsættes kister.
Kirkegården vedligeholder det fælles græsanlæg.

Askefællesgrav (de ukendtes)

Er anlagt som et smukt, fælles græsanlæg på kirkegården.
Inden man vælger denne form for gravsted, skal man gøre sig klart, at askefællesgrav er en helt anonym fællesgrav. Familien kan ikke være med ved nedsættelse af urnen og askens placering markeres ikke og kan ikke oplyses, og ægtefæller begraves f.eks. ikke ved siden af hinanden. Asken kan som udgangspunkt ikke senere flyttes.

Kolumbarium (Urnehal)

I et kolumbarie kan der hensættes keramik- eller porcelænsurner i åbne urnepladser. Der skal være malet inskription på urnerne. Pladserne kan købes som enkelt- eller dobbeltpladser. Der kan anbringes blomster eller anden udsmykning på pladsen.
Fordelen er, at urnen altid kan ses, og den kan når som helst flyttes til et andet gravsted, måske til en anden landsdel.
I Københavnsområdet er der kolumbarie på Bispebjerg, Sundby og Frederiksberg Kirkegårde.
Urnepladsen kan forlænges efter fredningstidens ophør.

Privat gravsted

I nogle tilfælde kan det lade sig gøre at have sit helt private gravsted. Det kræver at man ejer en ejendom (en jordbesiddelse) på mindst ½ hektar = 5000 kvadratmeter.
Kirkeministeriet skal søges, og området skal tinglyses for at sikre gravfreden i mindst 10 år (kun urner kan begraves). Gravstedet må dog ikke indhegnes eller på anden måde markeres som gravsted, og der må ej heller opsættes gravsten.

Spredning af asken

Askespredning skal foregå over åbent hav, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede aske over en sø.

Se mere om reglerne for askespredning under Begravelser/bisættelser.

Du er altid velkommen til at kontakte os
– telefonen er døgnåben

Ring på 35262919
Mail: info@densidsterejse.dk

Vores kunder giver os 4,7 på Trustpilot