Om Den Sidste Rejse

Når man mister et menneske, man har elsket og holdt af og skal betro sin kære til en bedemand, er det måske vigtigt at vide, hvem denne person er, derfor kan du her læse lidt om os og baggrunden for begravelsesforretningen Den Sidste Rejse.

Vi vil gøre vores bedste for, at din afsked med et kært menneske kommer til at foregå helt i overensstemmelse med dine og afdødes ønsker.

Vi ved

 • At livet og døden følges ad
 • At sorg og krise skal tages alvorligt
 • Hvor vigtigt det er for mange at få ordentlig støtte til processen, da det oftest er en uvant begivenhed

Vi tror på

 • At en ordentlig afsked giver den bedste mulighed for at leve videre bagefter
 • At livets yderpunkter kan berige os
 • At ligesom det er vigtigt at have en god, kærlig og indlevende jordemoder, lige så vigtigt er det at have en god, kærlig og indlevende bedemand

Vores værdier og kodeord for vores arbejde er:

 • TID
 • NÆRVÆR OG EMPATI
 • TILLID TIL OG YDMYGHED OVERFOR NETOP JERES OPLEVELSE OG BEHOV
 • OMSORG FOR DETALJEN
 • PROFESSIONALISME, OVERBLIK OG RESPEKT

Med venlig hilsen

Solvejg Ritzau – du kan læse om mig nedenfor.

Om Solvejg Ritzau

At arbejde med mennesker er liv for mig.

I mine unge år arbejde jeg på plejehjem, og senere med unge udviklingshæmmede, og jeg gennemførte en halv sygeplejeuddannelse, som blev afbrudt af mine børns fødsler. I 8 år fungerede jeg som lægesekretær i min eksmands lægepraksis – og senere studerede jeg jura i 3 år på Københavns universitet.

I 1973 mistede jeg min førstefødte kort tid efter fødslen. Den oplevelse blev senere medvirkende årsag til mit engagement i Landsforeningen Spædbarnsdød.

Da jeg efter 10 år som daglig leder i Landsforeningen Spædbarnsdød fratrådte stillingen i marts 1998, havde jeg allerede en tanke om, at jeg ville åbne min egen begravelsesforretning.

Jeg havde i kraft af mit arbejde i Landsforeningen og mødet med de mange tusinde forældre og pårørende erfaret, hvor vigtig den sidste afsked er for den efterfølgende sorgproces og vores videre liv. Og i mit arbejde som bedemand er jeg blevet bekræftet i, hvor vigtigt det er, at vi får mulighed for at få sagt “vores eget” sidste farvel og at måden kan være meget forskellig fra person til person. Der findes ikke en rigtig og forkert måde at sige farvel på, det vigtige er at få information om de muligheder og rettigheder man har, og så lytte til sine egne behov og at give sig god tid.

Begravelsesforretningen Den Sidste Rejse blev en realitet i oktober 1999 og jeg valgte navnet Den Sidste Rejse, fordi jeg opfatter vores død og begravelsen som Den Sidste Rejse i vores jordiske liv – Den Sidste Rejse for afdøde og Den Sidste Rejse vi som pårørende kan være med til sammen med den, vi har mistet.

Om Frank Rasmussen

Jeg startede som bedemand i Den Sidste Rejse i januar 2021. Da jeg kendte lidt til Den Sidste Rejse i forvejen, og altid har haft stor respekt for den gode og værdige måde, de er kendt for at tilgå de efterladte på – en tilgang jeg i øvrigt værdsætter højt, og selv sætter en ære i – krævede det ikke mange overvejelser at takke ja til stillingen som bedemand her.

Jeg har været bedemand siden 2007, og jeg har gennem årerne hjulpet mange familier gennem den svære tid, der følger, når et menneske går bort. Afdødes ønsker, og ønsket om at gøre det sidste farvel mindeværdigt for familie og venner, er noget der ligger mig meget på sinde i mit daglige virke.

 At være bedemand er ikke bare et arbejde for mig. Jeg lægger vægt på, at bruge den fornødne tid til samtalen med familien, da  det betyder alt i forhold til en ordentlig planlægning af en god og personlig afsked med den, man har mistet. For mig er det et meningsfyldt virke, der kræver empati, ansvarsfuldhed og ikke mindst overblik og forståelse for de efterladtes situation. Ingen familier og bisættelser er ens, netop derfor er det vigtigt for mig at lytte til de efterladtes ønsker, og vejlede dem grundigt, så afskeden bliver præcis så smuk og mindeværdig, som de har ønsket.

Bedemand er man døgnet rundt, og det kan nogle gange være svært at abstrahere fra de stærke følelser, man til tider oplever i sin dagligdag, men jeg kunne ikke ønske mig at beskæftige mig med noget andet.