Om Den Sidste Rejse

Når man mister et menneske, man har elsket og holdt af og skal betro sin kære til en bedemand, er det måske vigtigt at vide, hvem denne person er, derfor kan du her læse lidt om os og baggrunden for begravelsesforretningen Den Sidste Rejse.

Vi vil gøre vores bedste for, at din afsked med et kært menneske kommer til at foregå helt i overensstemmelse med dine og afdødes ønsker.

Vi ved

 • At livet og døden følges ad
 • At sorg og krise skal tages alvorligt
 • Hvor vigtigt det er for mange at få ordentlig støtte til processen, da det oftest er en uvant begivenhed

Vi tror på

 • At en ordentlig afsked giver den bedste mulighed for at leve videre bagefter
 • At livets yderpunkter kan berige os
 • At ligesom det er vigtigt at have en god, kærlig og indlevende jordemoder, lige så vigtigt er det at have en god, kærlig og indlevende bedemand

Vores værdier og kodeord for vores arbejde er:

 • TID
 • NÆRVÆR OG EMPATI
 • TILLID TIL OG YDMYGHED OVERFOR NETOP JERES OPLEVELSE OG BEHOV
 • OMSORG FOR DETALJEN
 • PROFESSIONALISME, OVERBLIK OG RESPEKT

Med venlig hilsen

Lene Barsøe og Solvejg Ritzau – du kan læse om os nedenfor.

Om Solvejg Ritzau

At arbejde med mennesker er liv for mig.

I mine unge år arbejde jeg på plejehjem, og senere med unge udviklingshæmmede, og jeg gennemførte en halv sygeplejeuddannelse, som blev afbrudt af mine børns fødsler. I 8 år fungerede jeg som lægesekretær i min eksmands lægepraksis – og senere studerede jeg jura i 3 år på Københavns universitet.

I 1973 mistede jeg min førstefødte kort tid efter fødslen. Den oplevelse blev senere medvirkende årsag til mit engagement i Landsforeningen Spædbarnsdød.

Da jeg efter 10 år som daglig leder i Landsforeningen Spædbarnsdød fratrådte stillingen i marts 1998, havde jeg allerede en tanke om, at jeg ville åbne min egen begravelsesforretning.

Jeg havde i kraft af mit arbejde i Landsforeningen og mødet med de mange tusinde forældre og pårørende erfaret, hvor vigtig den sidste afsked er for den efterfølgende sorgproces og vores videre liv. Og i mit arbejde som bedemand er jeg blevet bekræftet i, hvor vigtigt det er, at vi får mulighed for at få sagt “vores eget” sidste farvel og at måden kan være meget forskellig fra person til person. Der findes ikke en rigtig og forkert måde at sige farvel på, det vigtige er at få information om de muligheder og rettigheder man har, og så lytte til sine egne behov og at give sig god tid.

Begravelsesforretningen Den Sidste Rejse blev en realitet i oktober 1999 og jeg valgte navnet Den Sidste Rejse, fordi jeg opfatter vores død og begravelsen som Den Sidste Rejse i vores jordiske liv – Den Sidste Rejse for afdøde og Den Sidste Rejse vi som pårørende kan være med til sammen med den, vi har mistet.

 

Om Lene Barsøe

Da Solvejg rakte ud efter mig som medarbejder i Den Sidste Rejse, var jeg ikke i tvivl.

Vi havde lært hinanden at kende og opbygget tillid gennem arbejdet i min tid som jordemoder på Glostrup Hospital. For mig har det givet rigtigt god mening at skifte levevej. Både ved indgangen til og udgangen af Livet står vi overfor livsomstændigheder, der mange gange vender op og ned på alt. For mig er det fornemste, jeg kan gøre, at holde fuldt fokus på de mennesker, der står midt i det, og det er vigtigt for mig at understøtte en god proces, hvor man får sig selv hel med igennem.

Som helt ung uddannede jeg mig til pædagog. Indsigten i pædagogik og psykologi styrkede min faglighed som jordemoder, ligesom erfaringen fra min tid som jordemoder nu styrker mit hverv som bedemand.