Oplysningspligt i medfør af persondatalovgivningen

For at vi kan udføre vores arbejde/opgaver i forbindelse med anmeldelse og planlægning af en bisættelse/begravelse, er vi nødt til at få dine personlige data i form af navn, adresse, cpr.nr., telefonnummer, og e-mailadresse.

Disse oplysninger skal vi bruge i vores kontakt til relevante myndigheder som kirkekontor, krematorium, kirkegård, stenhugger, Udbetaling Danmark med flere – det kan f.eks. være en aktuel begravelseskasse som afdøde var medlem af.

Vi vil også i tilfælde af manglende betaling af vores faktura, kunne videregive dine oplysninger til advokat, inkassobureau eller en tilsvarende enhed.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen og gemmer dem i 5 år af hensyn til vort bogholderi. Oplysninger, der ikke længere har relevans, slettes.

Vi indsamler ikke oplysninger om dig gennem andre medier, sociale netværk o. lign. og samkører heller ikke vore registre med andre registre. Og vi videregiver ikke oplysninger til tredjemand uden dit klare samtykke. Et samtykke kan tilbagekaldes.

Vi behandler og opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert på computere i elektronisk form. Computere m.m. er placeret under kontrollerede forhold og med nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at uvedkommende ikke har adgang til computerne og disses data.

Såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling gør det nødvendigt, vil vi opdatere oplysningerne om persondata – dette vil blive gjort med en bemærkning på vores hjemmeside.

Den dataansvarlige er Begravelsesforretningen Den Sidste Rejse, Ndr. Frihavnsgade 34, 2100 København Ø. Du kan kontakte Begravelsesforretningen Den Sidste Rejses ejer Solvejg Ritzau, hvis du vil have indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, – eller hvis du har indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet.

Begravelsesforretningen Den Sidste Rejse  2018